menu

Welkom

Het doel van onze cursussen is het ontwikkelen van bewustzijn voor wat het jonge kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien en handvatten te bieden voor de eigen ontwikkeling van de pedagogisch begeleider. Het antroposofisch mensbeeld vormt onze inspiratiebron.

lees hier verder...

1. Cursus het Jonge Kind

Voor mensen die leven en werken met kinderen van 0 tot 7 jaar.

lees hier verder...

2. Cursus BSO en gastouders

Voor mensen die werken in de buitenschoolse opvang en voor (gast)ouders

lees hier verder...

3. Bij- en nascholing

lees hier verder...

4. Cursus of lezing op locatie

lees hier verder...

Open dag en themadagen